top of page
electronic devices

LIVSCYKELHANTERING AV
IT-UTRUSTNING

"If it appreciates, buy it. If it depreciates, lease it."

- Jean Paul Getty

Zita finance

På Zita Finance specialiserar vi oss på finansierings- och remarketingtjänster för IT-utrustning. Vi erbjuder finansiella lösningar som inte bara gör IT-investeringar mer kostnadseffektiva utan även förlänger livslängden på utrustningen. Med hjälp av remarketing kan vi återanvända utrustningen och spar på så sätt på jordens resurser, minskar utsläppen och gör IT-utrustning tillgängligt för fler. Låt oss tillsammans ta vara på det vi har och dra nytta av dess fördelar.

bottom of page