top of page
Nature
Miljö
Filling Out a Form

Miljörapportering

Vi utarbetar en miljörapport efter varje projekt för att visa er konkreta resultat av arbetet. Genom att granska dessa rapporter kan ni följa era miljöinsatser och göra nödvändiga förbättringar för att främja en mer hållbar framtid. Det är vår övertygelse att transparens och datainsikter är nyckeln till att driva positiva förändringar för miljön.

Ingenjörer på solar roof

Hantering enligt miljökrav

Vi håller oss strikt till miljökraven när det gäller hanteringen av utrustning. Vårt mål är att främja återanvändning och korrekt återvinning för att minimera avfall och förlänga teknikens livslängd. Vi samarbetar aktivt med certifierade återvinningsföretag som ansvarsfullt och säkert tar hand om utrustningen, vilket är en viktig del i vårat arbete mot en grönare framtid.

Trees and Mountains

Vår inverkan

Genom vårat arbete hindrar vi utsläppet av ca

48 000 ton koldioxid per år. 

Genom att återanvända IT-utrustning bidrar vi till att bevara jordens resurser, minska utsläppen av växthusgaser och öka tillgängligheten av datorer mobiler för fler människor. Det är en hållbar praxis med flera positiva effekter på miljön och samhället.

Vi är starkt engagerade i att bevara naturen och driva vårt företag på ett hållbart sätt. För att säkerställa detta, lägger vi stor vikt vid att noggrant dokumentera vår miljöpåverkan och upprätthålla fullständig transparens genom hela vår verksamhet. Vår strävan är att minimera våra kunders och vår egna påverkan på miljön och aktivt bidra till en mer hållbar framtid.

it4kids
bottom of page